Psihomotorika + Igra = Zdrav razvoj

Iako je ličnost nedeljiva celina najčešće se u teorijama o razvoju izdvajaju pojedinačne oblasti koje čine ličnost: socio-emocionalna, fizička, govor i intelektualna. U prvim godinama razvoja ove oblasti su neodvojive, a dominaciju ima fizički aspekt. Pokrete dete upotrebljava mnogo pre upotrebe reči. Pokret postaje sredstvo kojim saznaje, istražuje, komunicira, stoga se o razvoju deteta sudi na osnovu procene psihomotorike. Daljim razvojem, naročito u prvim godina života, psihomotorika predstavlja najprirodniji put celovitog razvoja deteta.

„Pokret je put kojim saznajemo o sebi i svetu, kojim se ostvaruje odnos između ličnosti pojedinca i okruženja u kome se ona razvija i postoji. Pokret koji vršimo ili opažamo među drugima i među stvarima oko nas, u nama uvek definiše određeni doživljaj koji se prepoznaje svešću. Na tom opažanju, doživljavanju i svesnom poimanju zasniva se svaki saznajni čin, koji je uvek istovremeno i saznavanje o sebi i saznavanje o drugom i saznavanje o sopstvenim raznolikostima. Pokret je, dakle, dvosmerni put u funkciji doživljavanja sebe i sveta, i osnovni činilac samosaznavanja i saznajnih procesa uopšte, kojima smo kao ljudi određeni.“ kaže prof.dr Svetomir Bojanin, dečji psihijatar koji je u svom stručnom radu ukazao na oblast disharmoničnog razvoja, a posebno se posvetio Reedukaciji psihomotorike. Primena metoda reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom je način rada sa decom koja se zasniva na vezi izmedju razvoja ličnosti i doživljaja telesne celovitosti. Ideja od koje polazi dr Bojanin je sagledavanje deteta kao celina, a time i rada na sveobuhvatnom razvoju.

Naučne činjenice iz oblasti medicine ukazuju da je psihomotorika početni korak i najprirodniji način razvoja. Dodajući medicini saznanja iz pedagogije i povezivanjem psihomotorike sa igrovnom aktivnošću dobija se jednačina za zdrav razvoj u ranom dobu.

Mešavinom teorije, iskustva i prakse utičemo na celovit i zdrav razvoj dece. Na našim Razvojnim radionicama praktična primena psihomotorika+igra=zdrav razvoj izgleda ovako:
poligoni

Mnogo trčanja, skakanja, provlačenja uz koordinaciju pokreta, usmeravanja kretanja, pažljivog prenošenja predmeta na najrazličitije načine i smeha u velikim količinama. Mi se zabavljamo učeći!
Ukoliko želite da nam se pridružite javite se na broj telefona: 064/055-0670 ili e-mail: dragoslava.savic@gmail.com.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s