Primer dobre igre za razvoj dečje kreativnosti

Opšte je poznata činjenica da je dečija mašta izuzetno razvijena, da ona vole da stvaraju, kao i da, pod uticajem prirodne radoznalosti, imaju velike saznajne mogućnosti. Zato je od izuzetnog značaja da se deca u ranom uzrastu stimulišu da razmišljaju drugačije, da im se ostavi prostora da u tim razmišljanjima pokažu svoju maštovitost i kreativnost, i da na taj način dolaze do rešenja. Ta rešenja neće uvek biti tačna, ali će im omogućiti slobodu izražavanja sopstvenog mišljenja i mogućnost da do rešenja ne dolaze uvek po ustaljenim šemama.

Kojim igrama možemo podstaći razvoj dečje kreativnosti?

  • Igre originalnih odgovora – na pitanje šta je crveno, deca daju uobičajene odgovore (jabuka, jagoda, paradajz) koji se mogu bodovati jednim bodom, a neuobičajeni odgovori (Mars, kapa patuljka i sl.) sa dva boda. Na ovaj način se razvija i takmičarski duh kod dece, ali i podstičete nekonformističko razmišljanje. U istu svrhu može da se primeni igra „Šta bi bilo kad bi…“(npr. ljudi mogli da lete, mogao postati nevidljiv…)
  • Igre rečima – povezivanje reči i njihovih značenja, asocijacije, sklapanje rečenice od više reči koje su ponudjene, iz napravljenog niza reči izbaciti uljeza, odrasli može da započne priču, a deca sama smišljaju nastavak i kraj.
  • Slikanje na neuobičajen način: prstima, igračkama umočenim u oboju, balonom, sapunicom… (https://dragoslava.wordpress.com/diy/neobicno-likovno-stvaralastvo/).
  • Igre konstrukcije i oblikovanja – vajanje, seckanje, lepljenje, pravljenje predmeta od kockica ili drugih materijala.
  • Plesanje razvija motoriku kod dece, ali i maštu i kreativnost prilikom osmišljavanja novih pokreta. Dodavanjem muzike uz ritam produkt kreativnosti postaje još veći.

„Moja kompozicija“

Igra sa metalofonom koju sam primenila sa najmladjima dovela je do stvaranja najlepše simfonije. Početna buka ustupila je mesto upoznavanju sa instrumentom, notama i komponovanjem. Najmladji su ispunjavali bojama note, dok su stariji, upoznati sa notnim sistemom, pravili prave male kompozicije. Na kraju je svako imao svoj koncert u kome je prikazao svoje veštine.
metalofon

„Krugovi“

Veći ili manji, krugovi daju nebrojeno mogućnosti da se od njih stvori prava čarolija. Uloga odraslog u ovoj i sličnim aktivnostima jeste jednostavna priprema materijala, odnosno papira na koji su iscrtani krugovi različitih veličina. Uz uputstvo da mogu da nacrtaju šta žele od zadatog materijala, deci se otvaraju vrata mašte. Produkti ove jednostavne aktivnosti pokazuju koju količinu iskustva imaju deca i na koje sve načine, neograničeni normama, mogu da pokažu.
krugovi

„Mašti na volju“

Novina služi za modelovanje aviona, kamiona, raketa, ali i najnovije modne jesenje kolekcije.
novinska haljina

Iz svega navedenog najvažnije je da deci dozvolimo da eksperimentišu, da postavljaju pitanja, da iskažu mišljenje, da otkriju svoje ideje, da ih objasne. Njihove definicije i objašnjenja, iako često komični, odraz su njihovog iskustva, inteligencije i ličnosti koju je neophodno ceniti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s