Pronadji skrivene predmete u zimskoj idili

Pažnja je životno važna sposobnost sa kojom se radjamo i koju razvijamo odrastajući. To je sposobnost da se usredsredimo na obavljanje neke aktivnost ili usmerimo na važne informacije u odredjenom vremenskom intervalu. U period od 4-5 godine dete je u stanju da bez prekida bude koncentrisano na neku aktivnost 10 – 15 minuta, kao i da zapamti jednostavne naloge i prepriča dogadjaje. Pre polaska u školu detetova pažnja se povećava iako se medju decom nalaze velike individualne razlike koje nastaju kao rezultat vežbe (ili “nevežbe”) u predškolskoj ustanovi i porodici.

U cilju vežbanja pažnje i koncentracije kroz zabavne aktivnosti predlažemo materijale “Pronadji skrivene predmete” koji su predvidjeni za rad u porodici ili predškolskoj ustanovi. Radni materijali su namenjeni deci predškolskog uzrasta (https://dragoslava.wordpress.com/2014/12/01/zimska-grafomotoricka-idila/) , a usmereni su na razvoj pažnje kroz najprirodniji metod učenja, kroz igru.

skriveni predmet 4
skriveni predmet 1
skriveni predmet 3
skriveni predmet 2
skriveni predmet 5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s