Probirljiva deca i zanimljivo zgotovljeni obroci

Većina roditelja se u nekom periodu odrastanja suoče sa činjenicom da deca odbijaju da jedu odredjenu vrstu hrane, najčešće povrće. Pripremanje tada postaje težak zadatak, a sam obrok, često, mučno iskustvo. Jedan od načina da roditelji izbegnu ubedjivanja i izbegavanja zdrave hrane jeste da uključe decu u biranje, pripremanje i serviranje. Angažovanje dece u kuhinji učiniće pripremanje hrane zabavom, čime se stvara pozitivna asocijacija i na samu hranu.
Evo nekoliko kreativnih načina na koji roditelji mogu da pripreme hranu.
Fotor0821214059 - hrana 1
Fotor0821213927 - hrana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s