Šta je grafomotorika?

Objašnjenje pojma grafomotorika zahteva razlikovanje dve vrste motorike: krupne i fine. Krupna motorika podrazumeva sposobnost izvodjenja pokreta ruku, nogu i tela u celini uz odredjenu kontrolu.

Fina motorika predstavlja veštinu kontrole ruku i prstiju i važan je preduslov za razvoj ostalih veština kod dece, a prvenstveno pisanja. Kada se govori o grafomotorici, najčešće se misli na razvoj fine motorike kojom se usmerava pažnja i pogled na pokrete šake i prstiju kako bi se dete pismeno izrazilo.

Najveći razvoj ovih veština kod dece odvija se izmedju četvrte i šeste godine. Za uspešno usvajanje motoričkih veština potrebno je sazrevanje, ali i vežbanje.

Konkretno ovo podrazumeva da predškolsko dete:

  • poseduje fleksibilnost šake i prstiju, pravilno drži olovku, linija mu je jasna, adekvatnog pritiska,
  • po uzorku zna da povlači linije od crte do crte, od tačke do tačke, ravne, kružne i valovite linije,
  • zna da precrta oblike: krug, trougao, kvadrat, romb,
  • zna da napiše svoje ime velikim štampanim slovima.

Predškolsko dete je sposobno za jednostavne vežbe povlačenja linija, a uloga je roditelja, vaspitača i drugih zainteresovnih osoba iz sredine da mu pomognu da savlada veštinu pisanja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s