Razvoj motivacije za učenje od prvih školskih dana

Dete, ako i odrasli ima faze kada mu je teško da radi, uči i može da nabroji mnogo zanimljivijih stvari kojima bi se bavio. Da bi učenik želeo nešto da nauči mora znati zašto je potrebno da baš to naučiš. Ponekad je očigledno zašto će neko gradivo biti potrebno u životu, ponekada se nešto uči da bi taj način razmišljanja mogao primeniti kasnije u životu. Istina je da učenici sa radošću uče ono što im je zanimljivo. Ali najvažniji razlog za učenje je prirodna radoznalost, želja za znanjem, potreba da se dete bavi onim što ga zanima. Važno je da što bolje upozna svoje mogućnosti i da nauči da ih iskoristi: da zna šta može i kako trudom i radom to da postigne.

Za pokretanje motivacije potrebno je ispuniti odredjene uslove od kojih su najvažniji:

Prilagodjen radni prostor

Prostor za učenje treba da bude uredan i da na njemu ne budu stvari koje će odvlačiti pažnju. To znači da je potrebno isključiti računar i mobilni, a da na stolu ostanu samo knjige, sveske i radni pribor. Lepo uredjen i organizovan radni prostor motivišuće deluje na učenje.

Planiranje vremena za učenje

Nedeljni plan učenja treba da bude poput rasporeda časova na koji se unosi vreme provedeno u školi, vreme za spavanje, obroke, higijenske navike, pomoć u kući i slobodno vreme. Najveći deo vremena pri izradi Plana treba posvetiti vremenu za učenje i detaljnom navodjenju koji se predmet uči odredjeni dan, ponavlja i koliko vremena. Odštampan i na vidno mesto postavljen Plan (u čijem sastavljanju je samo učestvovalo) podsećaće dete na obaveze i podsticaće ga da ih ostvari.

Postizanje manjih uspeha na samom početku

Podelite učenje na manje delove. Učenje će biti lakše, uspeh će dolaziti češće, a samo postignuće će delovati motivišuće na želju za daljim sticanjem znanja.

Prilagodjavanje sadržaja detetu

Uzimajući u obzir da dete uči ono što mu je zanimljivo roditelji mogu da pomognu tako što će previše apstraktan i nerazumljiv tekst „prevesti“ na jezik koji je njemu blizak, npr. zadatak iz matematike koji glasi: koliko vremena treba putniku X da bi stigao iz mesta A u mesto B, ako… možete da postavite i drugačije: koliko treba vremena mom drugu Peri da stigne od svoje kuće do moje, da bismo igrali šah, ako…

Pomoć detetu da pronadje smisao

Da bismo motivisali dete za učenje moramo mu omogućiti slobodu da deluju samostalno, dati mu priliku da vežba i pružiti im uvid u to kako gradivo koje uči može da primeni (smisao).

Školarcu koji se buni da mu matematika nikada u životu neće trebati, roditelji mogu objasniti  značaj ove nauke u konkretnim životnim situacijama (npr. moći će da izračuna koliko je popust od 20% na igračku koju želi). Predočiti da zabavne stvari, kao što su kartanje, igrice na računaru i sport sadrže u sebi matematiku. Na isti način dete može dobiti objašnjenje i za druge predmete npr. znanje iz geografije i istorije mu može biti od koristi kad bude putovao.

Pomoć detetu da pronadje svoj stil učenja

Uzrok odbojnog stava prema učenju može da bude neizgradjen stil učenja tj. da učenik nije naučio kako da uči. Pojedina deca bolje uče uz muziku, dok drugima treba potpuni mir. U zavisnosti da li lakše uči gledanjem, slušanjem ili kroz konkretne radnje tome treba da prilagodi učenje.

Deci koja pripadaju vizuelnom tipu treba obezbediti što više slika, grafikona, dozvoliti im da podvlače sadržaj sa različitim bojama i ilustruju svoje ideje.

Auditivni stil učenja možete poboljšati tako što ćete podstaći dete da što više aktivno učestvuje na času, postavlja pitanja, prezentuje svoj rad, čita na glas.

Učenicima koji pripadaju taktilnom tipu najviše odgovora da stvaraju dok uče, eksperimentišu,  da urede svoj radni prostor, radni materijal, sredstva za rad kako bi bili motivisani.

 

Najvažnije za motivaciju je da učenik donese odluku da će da uči i veruje da će naučiti, jer kao što je rekao Abraham Linkoln: „Odluka da ćete uspeti je važnija od svih ostalih stvari.“

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s