Priprema deteta i roditelja za upis u osnovnu školu

Polazak u prvi razred osnovne škole je dogadjaj stresan, kako za dete tako i za roditelja. Dobra priprema olakšaće prilagodjavanje na novu vaspitnu sredinu i novi režim dana. Kako roditelj može da pomogne u pripremi deteta za školu?

Osamostaljivanje u predškolskom periodu ima velik razvojni značaj i to u sledećim aspektima:

  • Dete treba da ima razvijene higijenske navike i da ih u potpunosti samostalno ostvaruje, da se samostalno oblači, obuva ( i vezuje pertle) i da jede (i seče nožem prvo uz nadzor odraslih, a kasnije potpuno samostalno).
  • Važno je da dete nauči da koristi telefon, da zna da pozove, u kom slučaju može da ga koristi i kome da se obrati kada mu je potrebna pomoć.
  • Ime, prezime i adresa stanovanju su podaci koji svako dete mora da zna i obaveza je roditelja da ga nauče kome sme da kaže npr. policajcu ili drugom uniformisanom licu (lekaru, vatrogascu…)
  • Poznavanje saobraćajnih pravila će roditelju umanjiti (koliko je to moguće) brige kada dete samo krene u školu.

Pripremanje radnog prostora u današnjim uslovima stanovanja za neke roditelje je znak za pokretanje kreativnosti, a za druge za pokretanje čarolije da to „parče“ prostora odvoje za detetov radni prostor. Roditelji imaju zadatak da pre polaska u školu urede jedan deo koji će nazvati radni prostor, u koji će dete moći da se smesti i radi svoje domaće zadatke. U njemu  treba da se oseća ugodno, da želi da sedne i da uči. Sa praktične strane, prostor treba da je dovoljno osvetljen, a sto i stolica prilagodjeni visini deteta. Pre nego što počne školska godina roditelj treba da pozove dete da „isproba“ radni prostor, sedne i nacrta crtež po želji. Kako bi dete što lakše prihvatilo preuzimanje radnih obaveza roditelji mogu da svakodnevno osmisle neke aktivnosti u radnom prostoru i sprovode ih svakodnevno u vremenu kada bi učilo.

Razgovarajte sa detetom o tome šta ga očekuje u školi. Većina ljudi (i dece) se boje onoga o čemu ništa ne znaju. U vezi sa tim, bilo bi dobro detetu objasniti kakav prostor ga očekuje u školi, opisati mu učionicu, da ga u školi očekuju novi drugovi, da će imati časove koji traju 45′, odmore, užine, koje sve nastavne predmete će učiti i slično. Ukoliko predškolska ustanova ili osnovna škola organizuju najbolje bi bilo detetu pokazati prostor u kojem će boraviti narednih osam godina.

Dobra priprema podrazumeva upoznavanje sa novom sredinom i novim pravilima, kako bi uklapanje teklo što brže i sa što manje „trzavica“.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s