Predškolska priprema dece u državnim vrtićima

Predškolski program pripreme za školu propisan je planom Ministarstva prosvete, a podrazumeva uticanje na razvoj: koncentracije, pamćenja, socijalnih veština, pozitivne slike o sebi, grafomotorike i slično.

  • Vežbe koncentracije realizuju se u predškolskim ustanovama kroz rad na aktivnostima edukativnog tipa u trajanju od 20 do 30 minuta. S obzirom da se već od prvog razreda od deteta očekuje da miruje 45 minuta pre nego što ode na odmor od pet minuta, ovo vreme održavanja pažnje potrebno je produžavati. Takodje, razvoj pažnje od izuzetnog je značaja za uspostavljanje odgovarajućih radnih navika, umeće slušanja i pamćenje ponuđenih sadržaja.
  • Sa aspekta društvenih odnosa dete mora da nauči da komunicira na socijalno prihvatljiv način, da iskaže šta mu smeta, da sasluša drugog i razume njegove potrebe. Potrebno je da nauči da se druži, izvini, zamoli za pomoć.
  • Pripremnim programom nije predvidjeno da dete uči da čita i piše, ali se sa njim radi na razvoju grafomotorike kako bi lakše i brže savladalo ove procese. Povezivanje tačkica, crtica i povlačenje jednostavnih linija, odnosno razvoj fine motorike, uvodne su vežbe za razvoj pisanja, koje se sprovode u predškolskim ustanovama.

Pripremni predškolski program sprovodi se u svim državnim vrtićima i privatnim koji poseduju licencu, i zakonski je obavezan za svu decu. I jedni i drugi vrtići rade po istom programu, ali se medjusobno razlikuju po broju dece u grupi (u privatnim vrtićima je on osetno manji, što utiče na kvalitet rada), opremljenosti prostora, materijalima i slično. Na roditeljima ostaje odluka da izaberu za svoje dete.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s