Montesori sistem vaspitanja

Predškolske ustanove zasnovane na različitim pedagoškim teorijama i sistemima vaspitanja postižu sve veću popularnost. Pitanje koje većina roditelja postavljaju pre nego što donesu odluku o upisu deteta u odredjenu ustanovu zasnovanu na nekom pedagoškom sistemu je: Šta je osnovna ideja tog sistema? Po kojim principima se radi? Po čemu se razlikuje od klasičnog vaspitanja?

Jedan od tih sistema, Montesori, je početkom prošlog veka osmislila italijanska lekarka Marija Montesori, koja je smatrala da je svako dete po prirodi dobro i da ima potencijal da postane najbolji predstavnik ljudske vrste. Da bi se potencijali koje svako dete poseduje razvili, neophodno je praktično od rodjenja negovati ih i podsticati individualnost i samostalnost.

Moto Montesori pedagogije, zasnovan na podsticanju samostalnosti, “Pomozi mi da uradim sam” nastao je iz sagledavanja odnosa dete-odrasli i uloge odraslog u procesu učenja, za koji Marija Montesori kaže: „Mi služimo decu. Smatramo da su deca nalik na nežive lutke; peremo ih, hranimo kao što se čini sa lutkama. Nikad ne pomišljamo da dete koje ne čini nešto, ne ume to da čini, da će morati to da čini i da mu je priroda pružila sva sredstva da bi mogao da nauči to da čini. Naša dužnost prema njemu je svakako da mu pomognemo da savlada korisne radnje.  Majka koja hrani dete, a ne čini ni najmanji napor da ga nauči da drži kašiku i da sam traži usta, ili koja ga, dok ona sama jede, ne poziva da barem gleda kako ona to radi, nije dobra majka. Ona vredja ljudsko dostojanstvo svog deteta, tretira ga kao lutku iako je čovek po prirodi usmeren da se brine o sebi.

Ko ne shvata da naučiti jedno dete da jede, da se pere, da se oblači, mnogo je duži, teži i strpljiviji posao nego hraniti ga, prati ili oblačiti. Prvi posao je posao edukatora, a drugi je posao sluge.”

Svoje učenje o razvoju deteta Marija Montesori zasniva na utvrdjenim principima (rad, nezavisnost, koncentracija, samodisciplina, samokonstrukcija, intencionalni pokret, sloboda izbora). Za princip rada M. Montesori kaže da kroz njega dete postaje ono što zaista jeste, ulaže maksimalne napore u ono što čini, a nakon naporne aktivnosti postaje mirno i svi oblici destruktivnog ponašanja i neposlušnosti iščezavaju.

Obrazovanje, prema mišljenju M. Montesori,  nije usvajanje činjenica, već podsticanje detetove prirodne potrebe za učenjem oslanjanjem na njegovu unutrašnju motivaciju. Cilj Montesori metode je da neguje detetovu prirodnu želju za učenjem, dečju individualnost i interes za različita područja, a učenje pretvoriti u igru.

Ovaj metod podrazumeva brižljivo pripremljenu sredinu oblikovanu po meri deteta u kojoj su didaktički materijali pažljivo odabrani i postavljeni na otvorene police kako bi stimulisali dečija nezavisna istraživanja. Na ovaj način, smatraju pobornici Montesori metode, deca prirodno i samostalno uče.

Više informacija možete pronaći na sajtu Montesori Društva Srbije (http://www.montesori.org.rs/).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s