Naučite dete da gleda na sat

Pokazano interesovanje deteta za sat roditelji treba da iskoriste za početak učenja gledanja na sat.
Najjednostavnija igračka trebalo bi da bude prvi korak ka upoznavanju sa satom i brojevima.
sat 2

Detaljnije istraživanje treba da se odnosi na značenje velike i male kazaljke koje se „vijaju“ u krugu i označavanje punog sata. Iscrtavanje 12 satova sa prikazanim punim satom i njihovo ukrašavanje mogu da podstaknu interesovanje deteta. Takodje, objašnjavanje šta se radi u 8 sati ujutru, u podne ili 7 uveče pomoćiće detetu da poveže vreme sa radnjama koje se obavljaju.
clock1

Pametno osmišljene satove na kojima je detaljno i prilagodjeno detetu predstavljeno vreme, kao što je prikazano na slici, roditelji mogu sami napraviti.
sat
Postepeno usvajanje pojma vremena najbolji je put ka učenju.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s