Emocionalna zrelost

Emocije se mogu definisati kao doživljaj našeg vrednovanja i subjektivnog odnosa prema stvarima, ljudima, događajima i prema sopstvenim postupcima. Emocija je uvek reagovanje bića na neko zbivanje. Zbivanje se opaža i izaziva osećanja. Osećanja se javljaju u situaciji kad biće proceni da se dešava nešto značajno i važno. ( Milivojević 1993. ).

Dečije emocije su:

  • Kratkotrajne: Traju svega nekoliko minuta, a onda iznenada iščeznu. Deca se brzo razljute i brzo oraspolože.
  • Prolazne: Deca naglo prelaze od suza u smeh i obrnuto, od ljubavi na ljubomoru.
  • Snažne: Naročito ljutnja, strah i radost se kod dece izražavaju velikim intenzitetom.
  • Česte: Veoma često deca emocionalno reaguju na razne stvari i dogadjaje.
  • Različito reaguju na iste emocije: što zavisi od njihovog doživljaja i iskustva. U istim emotivnim situacijama svako dete reaguje na drugačiji način, neka deca se skrivaju, druga plaču, a neka traže majku kad osete strah. Najočigledniji primer se sreće na susretu sa Deda Mrazom.
  • Dete ispoljava svoja osećanja: ne kriju emocije, jer nisu u stanju da se suzdržavaju.
  • Sa uzrastom deca sve više kontrolišu svoje emocije: što je dete starije razmišlja o posledicama svog postupka.
  • Postoje promene u jačini izražavanja emocija kod dece pa neke postaju jače ako su bile slabije i obrnuto.

Emocije kod dece u ranom detinjstvu su spontane i ispoljavaju se gotovo odmah. Sa vaspitanjem dece dolazi do promena. Vremenom dete počinje da uči i da se uzdržava od nekih emocija, a samim tim stiče vlastiti način izražavanja. A šta do tada? Igrajte se sa emocijama kako bi dete naučilo da ih prepozna i savlada.

Pitajte dete čega se boji i dozvolite mu da do detalja ispriča šta je to što ga plaši. Zamolite dete da zamisli strah i kažite mu sledeće:

„Kad ja zamislim da je moj strah majmun koji skače po drveću i vrti se u krug, a meni je smešno!“, pustite mašti na volju, odagnajte strah i smejte se zajedno sa detetom.

Kasnije pokušate da izmislite igre za upoznavanje besa i ljubomore i njihovo kreativno izražavanje.
Monkey-625x750

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s