Dvosmerna komunikacija

Da li je lako reći ono što želimo i da to bude kratko i jasno, a dovoljno razumljivo? Kakav je kvalitet Vaše svakodnevne komunikacije? Koliko promišljate kada se obraćate sebi i drugima? Da li Vam je potreban i važan pogled, dodir, osmeh? Šta vam prija u komunikaciji sa drugima? A šta ne? Koliko želite da doprinosite razumevanju?

Nema tačnih i pogrešnih odgovora na ova pitanja. Postoji samo mogućnost razmišljanja o tome kako sebi i drugima možemo život učiniti kvalitetnijim, poštujući sebe i druge i koristeći moć dvosmerne komunikacije da se sa drugima povežemo i dodjemo do zajedničkih ciljeva koji će biti odraz zadovoljenih potreba.

Komunikacija se definiše kao proces razmene poruka (verbalnih ili neverbalnih), izmedju najmanje dve osobe, koji se odvija sa odredjenim ciljem i namerom.  Svaka razmena se odvija u okviru neke situacije, konteksta. Da bi komunikacija bila uspešna neophodno je da svaki učesnik dobije svoje mesto, značaj i da se prilagodjava.

Proces komunikacije je dvosmeran i sastoji se od izražavanja sebe i slušanja drugih. Načini na koje to radimo odredjuju da li će doći do povezivanja sa sobom i drugima ili do prekida komunikacije i gubljenja kontakta.

Aktivno slušanje

Svrha aktivnog slušanja je da vam pomogne da razumete šta je sagovornik želeo da kaže, kao i da mu jasno stavite do znanja da ste ga razumeli. U procesu aktivnog slušanja obraćamo pažnju i na sadržaj poruke i na osećanja koja prate poruku sagovornika.

Na primer: “Iz načina na koji si opisao situaciju, zaključujem da si se veoma uznemirio”

Poruke koje vode razumevanju i povezivanju,  ja-poruke

“JA PORUKE – poruke koje vode razmevanju i povezivanju.

Uvek se odnose na onoga ko govori, kroz njih govorimo o sebi iz sebe. Govorimo drugima, a u isto vreme dajemo empatiju sebi, tj. povezujemo se sa sopstvenim osećanjima i potrebama, kao i sa onim čemu težimo. Pomažu nam da izrazimo sebe, bez optuživanja, kritike i etiketiranje druge osobe. Njima se izražava lični doživljaj onoga što je druga osoba rekla ili uradila. Na taj način sprečavamo da osoba kojoj se obraćamo čuje ono što nam smeta kao napad na nju.

JA poruke imaju 4 komponente i važno je svaku od njih jasno formulisati.

1. Opservacija (ono što opažamo da druga osoba kaže, ili radi, a što nam smeta), nastojanje da se specifično opiše problem, dogadjaj, ako je moguće bez interpretiranja i dijagnostikovanja:

Kada JA (vidim, čujem, setim se) ……….

2. Osećanja (osećanja u odnosu na ono što opažamo). Dajte sebi vremena da prepoznate šta osećate pre nego što to izrazite. Ako kažete: “Osećam se kao da / da JA/ da ti…” izrazili ste procenu a ne osećanje. Zato jednostavno recite:

»JA se (sada) osećam ……….

Pokušajte sa osećanjima kao što su: tuga, napetost, strah, ljutnja, razočarenje, zbunjenost, nemoć….

3. Potrebe (potrebe, želje, vrednosti, koje dovode do iskazanih osećanja). Uočite razliku izmedju potrebe i načina na koji je možete zadovoljiti :

Zato što JA (imam potrebu, želim, cenim)……… (npr: poštovanje, uvažavanje, prihvatanje, sigurnost, jasnoća, podrška, razumevanje……..).

Ako ne možete da definišete osećanja, recite prvo svoje potrebe, a onda pokušajte da odredite kako se osećate:

Potrebno mi je/voleo/la bih _________ (poštovanje, uvažavanje, prihvatanje, sigurnost, jasnoću, podršku, razumevanje…) i zbog toga se osećam _____________ .

4. Zahtev (konkretne akcije koje bismo želeli da budu preduzete). Obratite pažnju da zahtev bude:

· izražen jezikom pozitivne akcije, tj. da kažete šta želite, a ne šta ne želite,

· formulisan sada i ovde,

· konkretan, izražen kroz konkretno ponašanje:

Sada bih želela da ti ………… „

(izvor: http://www.pedagog.rs/GTZ/medijacija/04_radionica.pdf)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s